O&O raad

Beste Bewegingswetenschappenstudenten,

Ook dit jaar wordt Bewegingswetenschappen weer vertegenwoordigd in de Onderwijs- en Onderzoeks-raad: het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Velen van jullie weten niet precies wie wij zijn en wat wij doen. Daarom grijpen we deze kans om onze raad eventjes in de spotlights te zetten.

De O&O-raad bestaat uit zeven studenten en zeven personeelsleden. De studenten zijn afkomstig van alle drie de studies van de medische faculteit: geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. We vergaderen elke week en bespreken dan actuele zaken die spelen op de faculteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan het mogelijk maken van het (faculteitsbreed) opnemen van colleges, herziening van het Tandheelkunde curriculum, en het monitoren van de veranderingen in de Geneeskunde master.

Daarnaast geven wij ieder jaar onze visie op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor het nieuwe academisch jaar en hebben hier instemmingsrecht op. Eens per maand hebben we overleg met de Raad van Bestuur van het UMCG. Door veel te vergaderen en te overleggen, onder andere met de opleidingscommissies en ProMove, ProDent en ProMed, proberen we voor iedere student van de medische faculteit zijn of haar studietijd hier zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Dit jaar zitten er zelfs twee BW studenten in de O&O-raad. Om er voor te zorgen dat alle zaken omtrent Bewegingswetenschappen goed de aandacht krijgen, behartigd Juliette van Beek als Coördinator BW jullie belangen. Dit doet zij samen met Charlie Schillemans, die al eerder in de O&O-raad heeft gezeten als coördinator BW en dit jaar is teruggekeerd in de rol van Secretaris. Voor suggesties, opmerkingen of vragen kunnen jullie Juliette of Charlie aanspreken of een mailtje sturen naar OenOraadSF@umcg.nl. Onze vergaderingen zijn openbaar dus als je wil weten waar de vergadering plaats vindt of wat er tijdens de vergadering wordt besproken kun je ons ook mailen.

Met vriendelijke groet,
De studentenfractie van de O&O-raad 2018-2019:

Sonja van Ogtrop (GNK) - Voorzitter
Charlie Schillemans (BW) - Secretaris
Lennard Pierey (GNK) - Coördinator Onderzoek
Karin (GNK) – Coördinator bachelor onderwijs GNK
Julia van Brunschot (GNK) - Coördinator master onderwijs GNK
Jelte van Dokkum (THK) - Coördinator THK
Juliette van Beek (BW) - Coördinator BW

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel