Radboud UMC

Bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc wordt binnen het onderzoeksprogramma ‘Mental Health’ onderzoek gedaan naar de psychosociale aspecten van de gezondheid van verpleeghuisbewoners en thuiswonende mensen met dementie. Ons onderzoek richt zich op het ontwikkelen en evalueren van psychosociale interventies voor mensen met dementie en hun naasten. In deze projecten staat het activeren van (jonge) mensen met dementie centraal, zoals aandacht voor betekenisvolle activiteiten en het ondernemen van natuur- en buitenactiviteiten in het verpleeghuis.

Er zijn mogelijkheden voor een stage, afstudeer- of academische opdracht voor zowel bachelor als master studenten. Neem voor meer informatie contact op met Annemiek Bielderman: Annemiek.Bielderman@radboudumc.nl of Charlotte van Corven: Charlotte.vanCorven@radboudumc.nl.

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel