Revalidatiegeneeskunde UMCG

Al vele jaren bestaat een nauwe samenwerking tussen het Centrum voor Bewegingswetenschappen en de afdeling revalidatiegeneeskunde/centrum voor revalidatie-UMCG. Deze samenwerking uit zich in o.a. het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeksprojecten. Eigenstandige projecten of projecten als onderdeel van onderzoekslijnen binnen de afdeling Revalidatiegeneeskunde worden veelvuldig ingevuld met behulp van de inzet van studenten Bewegingswetenschappen. Patiënten catogorieën die onderwerp zijn van onderzoek betreffen daarbij onder andere amputatiepatiënten, cva-patiënten, dwarslaesiepatiënten en handletstel patiënten. De aard van het onderzoek betreft naast bijvoorbeeld uitvoeren van een systematische review, ook een specifiek patiëntgebonden onderzoek. Voorts worden ook regelmatig projecten voor studentenparticipatie aangeboden in het kader van onderzoek op de Grail of onderzoek binnen het patiëntgebonden inspanningslaboratiorium in locatie Beatrixoord. Als het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Revalidatiegeneeskunde is er daarbij op gericht om uiteindelijk de patiëntenzorg te optimaliseren. Bovengenoemde projecten beogen daar aan een bijdrage te leveren.

Onderzoek kan vanuit studentperspectief zowel in de Bachelorfase als in de Masterfase plaatsvinden. Vanuit de kliniek zijn diverse betrokken en ervaren clinici beschikbaar voor begeleiding bij het onderzoek. Deze betrokkenheid impliceert meestal door de student, als onderdeel van het project, meegelopen kan worden in de praktijk van revalidatiegeneeskunde, zowel in het UMCG als in locatie Beatrixoord. Het streven is dan ook om als product van het prject naast een onderzoeksrapport voor de opleiding ook een wetenschappelijk artikel voor een peer-reviewed-journal te produceren. 
 

 

Heb je interesse, neem dan contact op met dr. Juha Hijmans, Bewegingswetenschapper – j.m.hijmans@umcg.nl of dr. Rienk Dekker, revalidatiearts – r.dekker01@umcg.nl

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel