Symposium: Moving through life

"Moving through life"

28 november 2019

Op deze dag wordt tijdens het ochtendprogramma door verschillende sprekers een lezing gegeven. Na de lezingen staat een verzorgde lunch klaar, waarna het middagprogramma zal beginnen. In de middag staan er een aantal workshops op het programma. Het symposium vindt op 28 november 2019 van ongeveer 9.30 tot 16.30 uur plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Meer informatie over de sprekers, de opening van de inschrijving en andere belangrijke zaken volgt! 

In onderstaande tabel ziet u een kort overzicht van hoe de dag is ingedeeld.

09.30 - 09.55 uur

Inschrijving

10.00 - 11.15 uur

Plenair gedeelte 1

11.15 - 11.35 uur

Pauze

11.40 - 13.00 uur

Plenair gedeelte 2

13.00 - 13.10 uur

Pitches standhouders

13.15 - 13.50 uur

Lunch

14.00 - 15.50 uur

Workshops

16.00 - 16.30 uur

Dagafsluiting

16.45 - 18.00 uur

Afsluitende borrel

Plenair gedeelte

Rinne Oost 

Topsport met een beperking

Rinne Oost, die vanaf zijn geboorte slechthorend is, kreeg op 22-jarige leeftijd te maken met een langzaam verergerend verlies van zijn zichtvermogen. Rinne was altijd al een actief sporter maar het langzame verlies van zijn zichtvermogen noopte hem te stoppen met een aantal sporten. Tijdens een revalidatie in een revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden kwam Rinne in aanraking met het tandemfietsen. Vanaf 2009 zat hij bij de nationale selectie en in 2012 deed hij mee aan de Paralympische Spelen. Hij ging met een bronzen medaille naar huis. Rinne vertelt zijn inspirerende levensverhaal, waarin hij ingaat in het omgaan met beperkingen en hoe de sport een centrale rol in zijn leven speelt.

Ron Diercks

Acuut sportletsel en overbelastingsblessures 

Acuut letsel van het bewegingsapparaat komt veel voor bij sporters: het betreft meer dan tweederde van het totaal aantal sportblessures. Iedere musculoskeletale structuur kan hierbij aangedaan zijn, vaak is er sprake van gecombineerd letsel. Uitvragen van het traumamechanisme is belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de locatie en omvang van het letsel. Behandeling is merendeels conservatief en bestaat vaak uit een periode van rust, gevolgd door functionele revalidatie. Operatief herstel is in sommige gevallen aangewezen. Betrokken structuur, leeftijd, werk en (beroeps)matige sportactiviteit dienen in deze afweging meegenomen te worden. Recidivering van het bewuste letsel kan soms voorkomen worden door (aanhoudende) oefentherapie en hulpmiddelen, zoals een brace. Ron Diercks is hoogleraar klinische sportgeneeskunde en zal zijn kennis over dit onderwerp met ons delen. 

Workshops

Jasper Reenalda

Innovaties in real time bewegingsanalyse ter preventie van hardloopblessures

Hardlopers raken helaas vaak geblesseerd. We nemen aan dat er een relatie is tussen de individuele looptechniek van een loper en het ontstaan van bepaalde blessures. Analyse van de looptechniek is dan ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in veranderingen in de looptechniek tijdens een training of trainingsperiode of wedstijd, bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid of “cumulative load” om blessures te voorkomen en de loopprestatie te verbeteren. Ontwikkelingen in sensortechnologie maken het mogelijk om continue en heel nauwkeurig de looptechniek te analyseren en real- time feedback te geven. Bij Roessingh Research and Development wordt onderzoek gedaan naar de individuele looptechniek en de veranderingen hierin (bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid) tijdens training en wedstrijd. De nieuwste ontwikkeling is een real-time feedback systeem voor lopers op basis van een aantal inertiële sensoren. Dit systeem heeft als doel om continue de techniek te kunnen monitoren en te waarschuwen en te adviseren wanneer veranderingen hierin kunnen leiden tot blessures. Deze metingen en ontwikkelingen als ook andere toepassingen van sensortechnologie voor het voorkomen en herstellen van blessures zullen worden besproken.

Jorien Slot

Mulier Instituut

Na Bewegingswetenschappen in Groningen te hebben gestudeerd ben ik terecht gekomen als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Dit is een onderzoeksinstituut voor sociaalwetenschappelijk en beleidsrelevant sportonderzoek, wat betekent dat wij opdrachtonderzoek doen voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS, gemeenten en sportbonden. Mijn thema’s zijn bewegingsonderwijs en bewegen en gezondheid. Tijdens deze workshop zal ik jullie meenemen in hoe ik als Bewegingswetenschapper bij het Mulier Instituut terecht ben gekomen, hoe mijn werk (met name voor JOGG) eruit ziet en zullen we aan de hand van een casus samen aan de slag gaan om een gemeente te helpen met de monitoring en evaluatie van hun lokale JOGG-aanpak.

Dagafsluiting

Human Power Team

Wij zijn het Human Power Team en wij streven als studententeam ernaar om de grenzen van de menselijke en technische mogelijkheden te verleggen. Dit doen we door een extreem aerodynamische ligfiets te produceren. Nederland is een echt fietsland en ons doel is om een voorloper te zijn in het toepassen van de nieuwste innovaties. Daarom zijn wij de uitdaging aangegaan om technische innovaties toe te passen op een VeloX speciaal ontwikkeld voor onze twee vrouwelijke atletes. Tijdens de World Human Powered Speed Challenge in september 2019 is ons doel niet slechts om de wedstrijd te winnen, maar we leggen de lat hoger en vallen het wereldsnelheidsrecord van 121,8 km/u aan! We zijn een multidisciplinair team bestaande uit studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Onze teamgenoten van de TU Delft ontwerpen en produceren een VeloX, een high-tech extreem aerodynamische ligfiets. De bewegingswetenschappers in ons team van de VU selecteren, coachen en trainen onze atletes. Door deze unieke samenwerking vormen wij een bijzonder team dat mens en techniek samenbrengt.

Stuur voor vragen een mail naar symposium@studiosimobilae.nl!

Sponsoren

Gelkinge9ProCareUMCGHet pakhuisBelsimpel