Symposium: Moving through life

"Moving through life"

28 november 2019

Op deze dag wordt tijdens het ochtendprogramma door verschillende sprekers een lezing gegeven. Na de lezingen staat een verzorgde lunch klaar, waarna het middagprogramma zal beginnen. In de middag staan er een aantal workshops op het programma. Het symposium vindt op 28 november 2019 van ongeveer 9.30 tot 16.30 uur plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Meer informatie over de sprekers, de opening van de inschrijving en andere belangrijke zaken volgt! 

In onderstaande tabel ziet u een kort overzicht van hoe de dag is ingedeeld.

09.30 - 09.55 uur

Inschrijving

10.00 - 11.15 uur

Plenair gedeelte 1

11.15 - 11.35 uur

Pauze

11.40 - 13.00 uur

Plenair gedeelte 2

13.00 - 13.10 uur

Pitches standhouders

13.15 - 13.50 uur

Lunch

14.00 - 15.50 uur

Workshops

16.00 - 16.30 uur

Dagafsluiting

16.45 - 18.00 uur

Afsluitende borrel

Plenair gedeelte

Rinne Oost 

Topsport met een beperking

Rinne Oost, die vanaf zijn geboorte slechthorend is, kreeg op 22-jarige leeftijd te maken met een langzaam verergerend verlies van zijn zichtvermogen. Rinne was altijd al een actief sporter maar het langzame verlies van zijn zichtvermogen noopte hem te stoppen met een aantal sporten. Tijdens een revalidatie in een revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden kwam Rinne in aanraking met het tandemfietsen. Vanaf 2009 zat hij bij de nationale selectie en in 2012 deed hij mee aan de Paralympische Spelen. Hij ging met een bronzen medaille naar huis. Rinne vertelt zijn inspirerende levensverhaal, waarin hij ingaat in het omgaan met beperkingen en hoe de sport een centrale rol in zijn leven speelt.

Ron Diercks

Acuut sportletsel en overbelastingsblessures 

Acuut letsel van het bewegingsapparaat komt veel voor bij sporters: het betreft meer dan tweederde van het totaal aantal sportblessures. Iedere musculoskeletale structuur kan hierbij aangedaan zijn, vaak is er sprake van gecombineerd letsel. Uitvragen van het traumamechanisme is belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de locatie en omvang van het letsel. Behandeling is merendeels conservatief en bestaat vaak uit een periode van rust, gevolgd door functionele revalidatie. Operatief herstel is in sommige gevallen aangewezen. Betrokken structuur, leeftijd, werk en (beroeps)matige sportactiviteit dienen in deze afweging meegenomen te worden. Recidivering van het bewuste letsel kan soms voorkomen worden door (aanhoudende) oefentherapie en hulpmiddelen, zoals een brace. Ron Diercks is hoogleraar klinische sportgeneeskunde en zal zijn kennis over dit onderwerp met ons delen. 

Ingrid Bakker

Een gezonde stad voor jong en oud

Een gezonde stad, hoe maak je dat? In deze plenaire lezing zal worden stilgestaan bij het bevorderen en faciliteren van de gezondheid van bewoners van een stad (gemeente, dorp, kern, buurt of wijk) door hun fysieke en sociale leefomgeving. De invloed van enkele actuele ontwikkelingen zal  worden belicht, waarmee ook de integrale verbinding tussen professionals, bewoners en hun leefomgeving verduidelijkt wordt. De diversiteit en complexiteit aan oorzaken van ongezond gedrag kunnen alleen succesvol worden aangepakt als het in samenwerking met een breed pallet aan (beleids)sectoren gebeurd. De opdracht voor al die domeinen, waaronder het domein van sport en bewegen, zal worden verduidelijkt. Naast integraal werken is ook het betrekken van bewoners erg belangrijk en zal worden aangehaald. Vervolgens wordt ingegaan op de uitdagingen waar professionals zoals bewegingswetenschappers in een gezonde stad voor staan. De lezing eindigt met praktijkvoorbeelden voor het gezonder maken van de fysieke en de sociale leefomgeving en reikt daarvoor een aantal instrumenten aan.

Vivian Weerdesteyn

Vallen kun je leren

Vallen is een belangrijk gezondheidsprobleem voor oudere mensen. Ongeveer 1 op de 3 ouderen valt tenminste eenmaal per jaar, met bijna 100.000 behandelingen op de spoedeisende hulp als gevolg. Voor mensen met een neurologische aandoening is dit probleem verhoudingsgewijs nog veel groter. Uit een groot aantal studies is gebleken dat oefenprogramma’s effectief kunnen zijn om valincidenten en valblessures te voorkómen. Een voorbeeld hiervan is het Vallen Verleden Tijd programma, dat werd ontwikkeld in Nijmegen en inmiddels zowel nationaal als internationaal
geïmplementeerd is. Kenmerkend voor dit programma is dat het zich richt op training van het loopaanpassingsvermogen, hetgeen een belangrijke vaardigheid is om veilig te kunnen interacteren met onze alledaagse loopomgeving. Daarnaast leren ouderen in dit programma om zich tijdens een
val zo veilig mogelijk te kunnen opvangen, door middel van valtechnieken uit de oosterse vechtsporten. In mijn lezing zal ik aandacht besteden aan de (bewegings)wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan het Vallen Verleden Tijd programma, en zal ik ingaan op de vertaling van deze
kennis naar andere doelgroepen, in het bijzonder mensen met neurologische aandoeningen.

Workshops

Jasper Reenalda

Innovaties in real time bewegingsanalyse ter preventie van hardloopblessures

Hardlopers raken helaas vaak geblesseerd. We nemen aan dat er een relatie is tussen de individuele looptechniek van een loper en het ontstaan van bepaalde blessures. Analyse van de looptechniek is dan ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in veranderingen in de looptechniek tijdens een training of trainingsperiode of wedstijd, bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid of “cumulative load” om blessures te voorkomen en de loopprestatie te verbeteren. Ontwikkelingen in sensortechnologie maken het mogelijk om continue en heel nauwkeurig de looptechniek te analyseren en real- time feedback te geven. Bij Roessingh Research and Development wordt onderzoek gedaan naar de individuele looptechniek en de veranderingen hierin (bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid) tijdens training en wedstrijd. De nieuwste ontwikkeling is een real-time feedback systeem voor lopers op basis van een aantal inertiële sensoren. Dit systeem heeft als doel om continue de techniek te kunnen monitoren en te waarschuwen en te adviseren wanneer veranderingen hierin kunnen leiden tot blessures. Deze metingen en ontwikkelingen als ook andere toepassingen van sensortechnologie voor het voorkomen en herstellen van blessures zullen worden besproken.

Jorien Slot

Mulier Instituut

Na Bewegingswetenschappen in Groningen te hebben gestudeerd ben ik terecht gekomen als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Dit is een onderzoeksinstituut voor sociaalwetenschappelijk en beleidsrelevant sportonderzoek, wat betekent dat wij opdrachtonderzoek doen voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS, gemeenten en sportbonden. Mijn thema’s zijn bewegingsonderwijs en bewegen en gezondheid. Tijdens deze workshop zal ik jullie meenemen in hoe ik als Bewegingswetenschapper bij het Mulier Instituut terecht ben gekomen, hoe mijn werk (met name voor JOGG) eruit ziet en zullen we aan de hand van een casus samen aan de slag gaan om een gemeente te helpen met de monitoring en evaluatie van hun lokale JOGG-aanpak.

Han Baeten

Bewegen voor je Brein!

Bewegen is belangrijk voor een gezond lichaam. Dat is inmiddels algemeen bekend. Maar bewegen doet meer. Het heeft namelijk veel invloed op ons brein. En te weinig bewegen? Ook dat doet meer met je hoofd dan je misschien denkt. Maar wat zijn dan die effecten van bewegen op je brein?
 Bewegen kan een positief effect hebben op je concentratievermogen, geheugenfuncties en creativiteit.
 Bewegen heeft een bewezen positief effect op verschillende psychische klachten en kan dus binnen de GGZ ingezet worden naast of in plaats van ‘praten en pillen’.
 Bewegen kan ook de zogenaamde neurodegeneratie op oudere leeftijd vertragen.
 En niet heel onbelangrijk: sporten en bewegen kan ook een positief effect hebben op iemands zelfbeeld en zelfvertrouwen en heeft effect op ons sociaal functioneren. Maar hoe kan dat dan? Wat gebeurt er dan precies in die hersenen wanneer je gaat bewegen en sporten? In deze workshop krijg je in vogelvlucht een overzicht van al deze verschillende positieve effecten van bewegen op je brein. Ook zullen de achterliggende verklaringsmechanismen behandeld worden. En je gaat aan den lijve ervaren dat bewegen ook met jou hersenen iets kan doen.

Adriaan Theeuwes

Oprichter Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie

Het Daan Theeuwes Centrum is een revalidatiecentrum voor jongeren (16-35) met zeer ernstig hersenletsel. Van de 400 tot 600 jongeren die per jaar heel ernstig hersenletsel krijgen, komt het grootste gedeelte terecht in de chronische zorg. Dat was ook het voorland van Daan Theeuwes toen hij in 2013 een scooterongeluk kreeg. Na de revalidatie was hij nog steeds eenzijdig verlamd en sprak misschien 40 woorden. Na een zoektocht samen met o.a. prof. Erik Scherder en dr. Henk Eilander kwam Daan na het verpleeghuisadvies in het Shepherd Center in Atlanta. Na 9 maanden kwam hij terug. Lopend en met een functionerende arm en hand, tweetalig en… kon weer op zichzelf leven. Deze ervaring leidde tot de opzet van het revalidatiecentrum waar revalidanten 5 uur per dag therapie krijgen, functieherstel de missie is, veel gelachen moet kunnen worden en de rol van familie en vrienden een belangrijke kernwaarde is. Adriaan Theeuwes neemt je mee naar oorzaak, ontstaan, resultaat en de volgende stappen. Hoe een ouderinitiatief uitmondde in een nieuwe norm in neurorevalidatie.

InnoSportLab

InnoSportLab zal een demostratie geven van het Xsens pak, die zij gebruiken bij de talentontwikkeling van jonge topturn(st)ers.

Dagafsluiting

Human Power Team

Wij zijn het Human Power Team en wij streven als studententeam ernaar om de grenzen van de menselijke en technische mogelijkheden te verleggen. Dit doen we door een extreem aerodynamische ligfiets te produceren. Nederland is een echt fietsland en ons doel is om een voorloper te zijn in het toepassen van de nieuwste innovaties. Daarom zijn wij de uitdaging aangegaan om technische innovaties toe te passen op een VeloX speciaal ontwikkeld voor onze twee vrouwelijke atletes. Tijdens de World Human Powered Speed Challenge in september 2019 is ons doel niet slechts om de wedstrijd te winnen, maar we leggen de lat hoger en vallen het wereldsnelheidsrecord van 121,8 km/u aan! We zijn een multidisciplinair team bestaande uit studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Onze teamgenoten van de TU Delft ontwerpen en produceren een VeloX, een high-tech extreem aerodynamische ligfiets. De bewegingswetenschappers in ons team van de VU selecteren, coachen en trainen onze atletes. Door deze unieke samenwerking vormen wij een bijzonder team dat mens en techniek samenbrengt.

Stuur voor vragen een mail naar symposium@studiosimobilae.nl!

Sponsoren

Gelkinge9ProCareHet pakhuisBelsimpelSkiline